Tiesitkö että ikääntymismuutoksia voi hoitaa helposti, kivuttomasti ja edullisesti pistoshoidoin? Kysy rohkeasti suomalaiselta esteettiseltä klinikalta, Medical Clinic Luxilta. Katso tästä lisää.

Ilmiö näkyy Virintien mukaan jonkin verran myös psykologin vastaanotolla. Usein potilaalla on jo valmiiksi kuormittava elämäntilanne ja hän kärsii esimerkiksi lievistä ahdistus- ja masennusoireista. Tällöin mielen sietokyky on pienempi ja ympäristön ärsykkeisiin saattaa reagoida herkemmin.

– Jos on taipumusta murehtimiseen ja huolehtimiseen, nämä piirteet ovat omiaan vahvistamaan myös ilmastoon tai ympäristöön liittyvää ahdistusta. Joskus jokin ulkoinen tekijä, kuten ilmastonmuutos voi antaa nimen oireille, vaikka taustalla oleva syy olisikin monimutkaisempi. Jos kärsii voimakkaasta ilmastoahdistuksesta, on hyvä pysähtyä miettimään omaa kokonaistilannetta. Taustalla voi olla esimerkiksi uupumusta.

Erityisen alttiita ilmastoahdistukselle ovat lapset ja nuoret, sillä heillä tunteiden käsittelyn taidot ovat vasta rakentumassa. Lasten ja nuorten tunnetaitojen vahvistaminen on tärkeässä roolissa, sillä ilmastoahdistusta voi helpottaa käsittelemällä negatiivisia tunteita. Tunteiden tukahduttaminen tai välttäminen usein lisää ahdistuksen kokemusta.

Tunteiden käsittelyn lisäksi ilmastoahdistusta voi lievittää toiminnalla, esimerkiksi vähentämällä omaa kuluttamista. Laajemmasta näkökulmasta tarkastellen ilmastoahdistuksen aiheuttamat voimakkaat tunteet voivat olla hyödyllisiä, jos tunteet saavat ihmisen toimimaan ympäristön ja ilmaston hyväksi.

– Haasteena on se, että oma toiminta ei riitä ratkaisemaan ongelmaa. Siksi on tärkeää suhteuttaa ajatteluaan ja muistaa, että voi vaikuttaa ainoastaan itsensä tekemisiin.

Toimintakykyä ja hyvinvointia hankaloittavien tunteiden ja oireiden kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan tarvittaessa kääntyä ammattilaisen puoleen.